foto: David Verlič

Arhitravi d.o.o. je družinsko podjetje, katerega glavna dejavnost je usmerjena v projektiranje stanovanjskih in vseh vrst nestanovanjskih objektov, za katere pripravimo vse faze projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI, PID). Dokumentacijo izdelujemo tako za gradnjo novih objektov, kot za prizidave in rekonstrukcije ter legalizacije, pridobivamo dovoljenja za objekt daljšega obstoja in izdelujemo lokacijske preveritve. Ukvarjamo se tudi z urbanizmom in oblikovanjem interiera, dodatno pa nudimo še izdelavo energetskih izkaznic.

Od nastanka biroja, ki ga je leta 2000 ustanovil Jernej Kraigher, si prizadevamo ustvarjati kvalitetne arhitekturne rešitve po meri vsake stranke posebej, obenem uveljavljati načela dobre arhitekturne prakse tako v procesu projektiranja kot kasneje realizacije, nenazadnje pa skozi kreativni proces snovanja novega grajenega bivalnega okolja tudi prispevati k zadovoljstvu vseh udeleženih in kasneje uporabnikov.